Stárneme, protože na naše tělo působí volné radikály, které se vyskytují v životním prostředí. Volné radikály jsou odpadní látky, které se uvolňují spolu s buněčnou energií ATP z našich buněk. Tyto volné radikály se pohybují v buňce, a pokud není přítomen antioxidant, mohou působit destruktivně. Pokud se na ně naváží antioxidanty, zneškodní jej. Antioxidanty můžeme najít v přírodě v potravinách (v ovoci a zelenině) nebo syntetické. Samozřejmě jsou upřednostňovány přírodní.
Sebe-destrukce buněk v našem těle je z velké části důsledkem poškození volnými radikály. K poškození buněk může docházet i jinými způsoby například při otravě těžkými kovy.
Prevencí stárnutí je přijímat do těla co nejvíce antioxidantů.
Také práce s našimi programy a přesvědčeními je v tomto procesu velmi důležitá. Věřím, že si tvoříme svůj vlastí život buď vědomě, nebo nevědomě. Představte si, že byste mohli mít přesvědčení „V padesáti jsem stará/starý“ nebo „Po menopauze jsem stará a nikdo mě nepotřebuje“, co takováto přesvědčení způsobí ve vašem životě? Změňte svá přesvědčení a pochopte význam, který pro vás měla a buďte šťastní.