Na základě fyzikálních zákonů, zkušeností si to nedovedeme představit. Ale představme si, že bychom měli takové množství ctností, že bychom byli schopni být v kontaktu s vesmírnými zákony a spolutvořili bychom s nimi. Jeden z prvních vesmírných zákonů, se kterým se dá pracovat, je zákon času. Není možné zastavit čas pro všechny lidi, ale můžeme posouvat čas sami pro sebe. Když si představíme, že sledujeme léčení, které provádí energie Stvoření, už v té chvíli  pracujeme se zákonem času. V tento okamžik čas neexistuje a během minuty nebo několika minut může docházet k vyléčení různých nemocí, jejichž léčba by jinak „v našem pojetí času“ trvala dny nebo týdny. Mnoho z vás, tyto zázraky určitě zažila a zažívá. Ať už se jedná o drobná zranění, popálení nebo žehnutí medúzou, jakmile požádáme o vyléčení, po těchto zranění již není ani stopy, nebo hojení probíhá mnohem rychleji. Není malých zázraků, vše co se děje je zázrakem. My pouze blokujeme sami sebe našimi limitujícími přesvědčeními o tom, co je a není možné. Tak proč ne chůze po vodě?????? Když si uvědomíme, kým ve své podstatě jsme, že máme možnosti, které si ani nedovedeme ani představit, a že byly doby, kdy jsme svůj potenciál využívali mnohem více. Hodně intuitivních lidí může vnímat, že v posledních letech se vše rychle mění, a že na zemi přicházejí jiné energie – energie možností, tvoření. Toto potvrzují i vědecké objevy v oblasti kvantové fyziky. Je to úžasná doba.