O nás

Věříme tomu, že v dávné době byly naše intuitivní schopnosti na daleko vyšším stupni, než jsou dnes. Díky vývoji civilizace jsme ztratili mnoho darů.

Energii, kterou dnes používá THETAHEALING®, je zde již od počátku věků. Nastala doba, kdy máme možnost se opět spojit sami se sebou a s naší podstatou.

Genetika, karmické vlivy a kolektivní vědomí většině z nás v minulosti bránily rozvinout svůj plný potenciál. Programy a přesvědčení, které nám dříve umožňovaly přežít, můžeme dnes vnímat, jako omezující.

Přijměme sami sebe, svou vnitřní sílu a prožívejme lásku a radost v každodenním životě.

Narodila jsem se do velké, pospolité rodiny, kde její členové měli různé pohledy a pojmenování pro věci, které nás obklopují. Vyrůstala jsem v pestrém světě a díky některým zákonitostem, kterým jsem tehdy nerozuměla, jsem zaměřovala svou pozornost hlavně na druhé.

Mým hlavním životním mottem bylo: „ Až jednou budu mít čas, tak……“.

Díky životním událostem v posledních letech, jsem zaměřila svou pozornost sama na sebe, zejména k hledání smyslu a významu života. Na této cestě mě od roku 2016 doprovází theta a za to jsem velmi vděčná. Pochopila jsem, že mohu být sama sebou.

Libuše Hanzalová

S energií bezpodmínečné lásky jsem se setkala již před dávnou, dávnou dobou. Vnímám, že si nyní pouze vzpomínám na vše, co nám propojení s touto energií může přínést, od hojnosti k radosti, zdraví a laskavosti..… V hloubi duše vím, že je toho mnohem více.

Na semináři ve Švýcarsku jsem poznala zakladatelku THETAHEALING® Viannu Stibal. Byl to pro mě nezapomenutelný zážitek. V tu chvíli jsem věděla, že je nejenom mým posláním učit o květech, ale také o energii, se kterou THETAHEALING® pracuje. V minulosti jsem měla obdobný prožitek při setkání s panem Whitem, objevitelem australských květových esencí.

Práce s klienty mě hluboce naplňuje. Je úžasné vidět, jak se lidé po seminářích a terapiích transformují. Vidina pozitivních změn života na planetě Zemi je pro mě neuvěřitelnou motivací.

Martina Smíšková