V posledních dnech jsem zaznamenala příspěvky týkající se současné situace související s korona virem, kde zmiňovali, že se jedná o karmické vyrovnání dluhů. Pokud se nacítíme na energii bezpodmínečné lásky, zde můžeme sami vnímat tu nejvyšším pravdu.

Zákon příčiny a následku (zákon karmy) je jedním z vesmírných zákonů. Když vstupujeme do energie Stvoření (do energie bezpodmínečné lásky, ke Stvořiteli všeho, co jest, k Bohu), není podstatné, jak tuto energii budeme nazývat, jsme nad vesmírnými zákony, tzn. i nad zákonem příčiny a následku.

Věřím tomu, že všichni si svůj život tvoříme více, či méně vědomě. Vše, co jsme si přinesli sebou do života, můžeme během okamžiku změnit. Jsme zde, abychom se učili přes zkušenosti a ne abychom trpěli. Pochopením toho, co se nám děje v životě, změnou našich vzorců chování, našeho vnímání jsme schopni se přes energii bezpodmínečné lásky posunout dál bez potřeby si „odžívat karmu“.

Spousta z nás má nyní více času, tak ho využijme k odstranění nepotřebných a nevýživných programů, které si neseme a které již v životě nechceme. Programy podporující nenávist, odpor, lítost jsme my nebo naši předci v minulosti mohli potřebovat, ale nyní je čas na změnu. Můžeme do světa  přinést trochu víc laskavosti, radosti, lásky, soucitu, podpory.

Nejvyšší a nejsilnější energie je energie lásky, pokud prožíváme strach, tak nejsme plně napojeni na tuto energii a sami na sebe. Buďme sami sebou!

S láskou