S velkou radostí a vděčností chci mezi námi přivítat 7 nových lektorek Theta Healing Basic semináře. Velká GRATULACE:). Vianna Stibal učila tentokrát on-line z Havaje, instruktorský seminář byl překládán do 10 různých jazyků. Energie skupinky byla neskutečně silná. Během semináře jsme řešili i různé výzvy, které nás nakonec posunuly vpřed. Pro mě role tlumočnice byla premiéra, emoce proudily celým tělem. Nejde ani popsat, jaké lekce a učení se nám dostávalo. Zítra pokračujeme dále s pokročilým seminářem Theta Healing Advanced🌟✨💓