Moudrost a principy techniky Theta Healing, byly lidstvu známy již před tisíci lety. V určitý moment však lidstvo upadlo do jakéhosi spirituálního spánku. Ten se ještě prohloubil s technologickým rozvojem a s tím, jak se z homo sapiens stal člověk městský. Nyní se lidstvo opět probouzí a pradávné učení odhaluje svou sílu, prostřednictvím zakladatelky Theta Healing metody, Vianny Stibal. Pojďme se nyní podívat na to, proč je technika Theta Healing tak účinná.

Možná už jste vyzkoušeli některé techniky osobního rozvoje nebo energetického léčení. Možná vám v danou dobu opravdu pomohly a někam vás posunuly. Možná jste po nějaké době cítili, že můžete jít ještě dál, ale nevíte jak. My to měly podobně. V době, kdy jsme stále hledaly funkční způsob pro uzdravení blízké osoby a nad některými našimi otázkami stále visely otazníky, nám do života přišla úžasná technika Theta Healing.

Název Theta Healing působí poměrně nenápadně. Pokud se s ním setkáte poprvé, bez bližšího kontextu může snadno zapadnout mezi kvantum dalších informací, ale pokud je to vaše cesta, ve správný moment si Vás zavolá. Možná vám ho připomene někoho z vašich známých nebo zmínka na internetu. Nebo vám padne pohled na některou z knížek Vianny Stibal při brouzdání knihkupectvím. Theta Healing je tu pro všechny, kteří jsou připraveni přijmout energii bezpodmínečné lásky Stvořitele a porozumět jednotlivým aspektům této metody.

Technika Theta Healing vznikla v 90. letech 20.století. Zakladatelka metody, Vianna Stibal, měla intuitivní čtení nejprve jako koníček a o přestávkách v práci dělala výklady svým kolegům. V roce 1995 jí lékaři diagnostikovali rakovinu lymfatických cest a dávali jí 2 měsíce života. Jako matka tří dětí se však s touto diagnózou odmítala smířit. Trpěla nesnesitelnými bolestmi a měla obrovský otok na pravé noze. Z osvědčených přístupu nic nepřinášelo dlouhodobé uspokojující výsledky.

Vianna se nakonec v meditaci odevzdaně obrátila na Stvořitele a zeptala se ho, co způsobuje její trápení. Dozvěděla se, že má otravu rtutí. Začala tedy s detoxikací těla, ale pro úplné vyléčení jí ještě chyběl poslední díl skládanky. Ten získala během kempování v přírodě, když její tetu po večeři rozbolelo břicho. Začala intuitivně skenovat její tělo a zeptala se Stvořitele, kde je problém. Jakmile uslyšela odpověď, že se jedná o lambii střevní, řekla parazitovi, ať odejde. Vnitřním zrakem pak pozorovala, jak z těla odchází. Teta během chvilky vstala a cítila se mnohem lépe.

Dnes má Vianna pravou nohu stále zdravou a učení Theta Healing pomáhá lidem po celém světě. Co konkrétně ale stojí za tím, že je Theta Healing jedna z nejúčinnějších metod energetického léčení? Je to sedm principů, které již samy o sobě mají velikou sílu. Metoda Theta Healing je propojuje způsobem, že se jejich účinky ještě umocňují a mohou tak vést k okamžitému fyzickému, psychickému a duchovnímu léčení. Pojďme si nyní říci, o které principy se jedná:
1. Síla slov a myšlenek
2. Mozkové vlny theta
3. Psychické smysly a čakry
4. Stvořitel
5. Příkaz
6. Pozorování a role svědka
7. Svobodná vůle

Sílu našich slov a myšlenek si mnohdy ani neuvědomujeme. Přesto jsou tím, co vytváří náš každodenní život. Pouhých 5 % našich myšlenek dokážeme rozlišit vědomou myslí. Zbylých 95 % je uloženo v našem podvědomí jako naše vnitřní přesvědčení, názor, postoje a hodnoty. S každým přesvědčením je spojená nějaká emoce, která společně s myšlenkou vysílá do elektromagnetického pole náš jedinečný „podpis“. Ten nám pak do života přitahuje více téhož.

Mozkové vlny dělíme podle frekvence vlnění na Beta, Alfa, Alfa, Theta, Delta a Gama. Většinu běžného dne prožíváme v některé z hladin Beta (14 – 40Hz = cyklů za sekundu). Úroveň mozkových vln theta se pohybuje na frekvenci (4 – 7Hz). Naše mozková aktivita je v thetě několikanásobně pomalejší, než jsme běžně zvyklí. V tomto stavu se přirozeně nacházíme během snění nebo při hypnóze. Otevírá brány našeho podvědomí a my tak máme lepší přístup ke zbylým 95 % toho, co tvoří náš život. Stav theta má blahodárný účinek i na naše tělo, které lépe regeneruje, zlepšuje kognitivní funkce a harmonizuje naše tělesné systémy a orgány.

Elektrická energie mozkových vln má přímou spojitost s našimi psychickými smysly, které označujeme jako empatie, jasnovidění, jasnoslyšení a proroctví (jasnovědění). Díky empatii se dokážeme lépe nacítit na druhé osoby. Jasnovidění nám umožňuje vidět naším vnitřním zrakem příčiny problémů – na místě, kde normálně vidíme naše vzpomínky nebo představy. Jasnoslyšení můžeme vnímat jako příliv nových myšlenek. Jasnovědění nám umožňuje skrze „Boží vnuknutí“ předpovídat budoucí události. Každý má psychické smysly rozvinuté na různé úrovni a může je rozvíjet podobně, jako svaly.

Stvořitel je nejčistější tvořivá energie bezpodmínečné lásky. Každý má pro tuto sílu název, který nejlépe odpovídá systému jeho víry. Pro někoho může být Stvořitel Zdroje, Pránou, Cchi, Alláhem, Ježíšem, Vesmírem atd. Všechny tyto názvy vedou do té nejvyšší z celkem sedmi rovin bytí. Na této úrovni již neexistuje dualita. Energie bezpodmínečné lásky nikoho nesoudí, netrestá a nevyžaduje žádné oběti. Pouze miluje, přijímá, tvoří a léčí. Léčení prostřednictvím Theta Healing probíhá skrze energii Stvořitele, nikoliv skrze energii samotného terapeuta.

Rolí terapeuta je provést klienta meditací, která oba zklidní do stavu theta. V něm terapeut vede klienta dotazováním, které odhalí nejzazšího přesvědčení, spojené s problémem, na kterém chce klient pracovat. Jakmile společně odhalí dané přesvědčení, provede se svalový test, který potvrdí, zda je dané přesvědčení „to ono“ a odhalí, ze které úrovně vědomí pramení. Přesvědčení může vzniknout v aktuálním životě, může být zděděné od předků, mohou to být vzpomínky na minulé životy nebo se jedná o hluboké přesvědčení na úrovni klientovy duše.
V závěru terapie klient svůj problém pochopí a porozumí jeho souvislostem. Následně terapeut zpracuje původní přesvědčení a „nahraje“ klientovi nová přesvědčení a pozitivní pocity, které klient třeba ještě ani nikdy prožil. Vše se děje přes sedmou rovinu bytí Stvořitele, terapeut mu pouze zadává jasný příkaz a poté pozoruje, jak Stvořitel léčí a nahrává žádoucí pocity a přesvědčení.

Role pozorovatele je během terapie podstatná. Vychází z teorie kvantové fyziky, která říká, že atomy se vynořují a objevují z kvantového pole pouze pokud je někdo pozoruje. Vnitřek atomu je podle této teorie z velké části tvořený volným prostorem a je to právě vědomá pozornost, která je přivádí do reality. Tímto způsobem dochází k manifestacím našich přání a léčení. Terapeut navíc do léčení nedává nic ze své energie a klient je léčen pouze tou nejčistější energií.

Během Theta Healing určuje klient, co se bude dít. Terapeut vždy žádá o svolení s hledáním přesvědčení, jejich zpracováním a nahráváním nových pocitů a přesvědčení. Pokud klient nějaké přesvědčení zpracovat nechce nebo nemůže nebo nechce nebo nemůže přijmout některý nový pocit či přesvědčení, je to v pořádku. Stvořitel svobodnou vůli klienta respektuje automaticky a neudělá nic, s čím by klient vědomě nesouhlasil.

To je celá „věda“  Sedm vzájemně se podporujících principů. Ty společně tvoří základ funkčního systému Theta Healing, který pomáhá s uzdravováním, zázraky a manifestací přání lidí po celém světě. Theta Healing obsahuje mnohem více informací, které se dotýkají např. podstaty všeho, co existuje (7 rovin bytí), mezilidských vztahů, říše zvířat a rostlin nebo intuitivní tělesnou anatomii. Ale o tom zase někdy příště 

Zdroj: učení Vianny Stibal; kniha Vianny Stibal: Theta léčení