Říká se, že těhotné ženy a matky mají velice dobrou intuici a vždy poznají, když se s jejich dětmi nebo blízkými něco děje. Podobně to mají citlivější jedinci. Takový ten neurčitý pocit v břiše nebo tichý hlásek v hlavě, který vás navádí k tomu, že něco máte nebo nemáte dělat, zažila asi většina z nás. Intuici má na různém stupni vývoje každý. Věděli jste, že není „jen“ jedna intuice, ale máte v těle více intuitivních center? V dnešním článku zjistíte, která to jsou a jak je rozvíjet.

4 BRÁNY K VYŠŠÍMU VĚDOMÍ
Intuitivní centra máme celkem čtyři. Jedná se o empatii, jasnovidění, jasnoslyšení a jasnovědění. Sídlem empatie je oblast solar plexu. Z fyziologického hlediska je oblast gastrointestinálního systému protkána miliony nervových zakončení. Není tedy náhodou, že když cítíte něco „na dálku“, cítíte to právě tady. S pomocí empatie si načítáme energii druhých lidí. Umožňuje nám vžít se do jejich pocitů a často i fyzické stavů.

Centrum jasnovidění leží v oblasti třetího oka na čele. Jedná se o vnitřní zrak, kterým na místě, kde máme vzpomínky a představy, můžeme vidět nejrůznější vize, např. při Theta Healing terapii nebo meditaci. V této oblasti také vnímáme své tělo nebo tělo druhých a můžeme se díky tomu nacítit na potencionální problémy nebo blokády energie. Centrum jasnovidění umožňuje vidět věci tak, jak opravdu jsou, v přítomném okamžiku.

Jasnoslyšení nám umožňuje slyšet informace, které k nám přicházejí jak z nehmotných rovin, tak z roviny rostlin a minerálů. Toto centrum se obvykle vyvíjí jako poslední a leží za našima ušima. Informace, které k nám skrze tento kanál přicházejí, můžeme někdy slyšet tak jasně, jako kdyby k nám někdo opravdu mluvil. Pokud toto centrum zatím nemáme tak rozvinuté, uslyšíme informace skrze naše nápady, nečekaná vnuknutí a myšlenky.

Centrum jasnovědění nám umožňuje „vzpomenout si“ na budoucnost. Díky tomuto centru můžeme vidět obrazy v budoucnosti, které se ještě nestaly. Jakmile se vize naplní, nejste tím překvapeni, ani zaskočeni. Prostě jste „TO“ věděli. Centrum jasnovědění leží v korunní čakře.

PROČ ROZVÍJET INTUITIVNÍ CENTRA?
Možná vás napadne, proč byste vůbec měli svá centra rozvíjet. To je naprosto legitimní otázka. Pravdou je, že vám to usnadní vaše každodenní putování na cestě životem. Dokážete lépe odhadnout lidi a situace. Uvidíte pravdu tam, kde se ji jiní snaží zastírat nebo ignorovat. Budete prostě lépe vědět, na čem jste a s čím můžete počítat.

Naladíte se lépe na své životní poslání a zavnímáte jasněji své jedinečné schopnosti, které k vám k naplnění vašeho poslání byly dány do vínku. Jakmile začnete žít své poslání, přinese vám to do života povznášející a radostnou energii. Budete ve stavu plynutí a jednoty s vaší cestou a se vším živým.

Díky svým intuitivním schopnostem dokážete lépe porozumět a pomoci sobě i ostatním. Nemusíte se stát přímo léčitelem, pokud to není vaše cesta, ale můžete tyto schopnosti využívat ve svých vztazích i profesním životě. Díky nim budete mít jakési „mojo“ či „je ne sais quoi“, díky kterým vyniknete.

Díky tomu, že k vám budou proudit nejrůznější informace z jiných sfér, získáte nad svým životem nadhled a pochopíte některé jeho souvislosti. Pochopíte, na kterých ctnostech a lekcích právě pracujete a „učení“ vám půjde snadněji.

CO VÁM MŮŽE BRÁNIT V ROZVOJI?
V rozvoji nám může bránit nejčastěji strach z toho „co uvidím“ nebo „uslyším“. Tento strach může být např, strachem z něčeho neznámého nebo něčeho, co nás přesahuje. Může mít také kořeny v minulých životech, kdy naše duše zažila nejrůznější tresty za tyto dary.

Další překážkou může být naše ego nebo vnitřní přesvědčení, které nám brání v zachycení informací v jejich pravdivé podobě. Ego a mentální filtry mohou příchozí informace modifikovat nebo pozměnit význam chybnou interpretací na základě toho, jak si myslíme nebo chceme, že by věci měly být.

V jasnosti nám mohou také bránit akutní či chronické negativní emoční stavy. Pokud se např. sžíráme pochybnostmi, pocity viny nebo jsme zaslepení vztekem či přemožení depresemi, stresem a úzkostmi. To vše nám může bránit ve vyladění našich center a příjmu informací.

JAK SE SVOU INTUICÍ PRACOVAT?
Základem práce s intuitivními centry je naše tělesná i duševní pohoda. Jedná se o systém práce se sebou samým, se svými přesvědčeními, ale i velebením našeho těla, prostřednictvím kvalitní stravy, zdraví prospěšného pohybu a dostatečného odpočinku. Jde i o způsob, jak se vyrovnáváme s dlouhodobým i akutním stresem. V neposlední řadě je to o jakémsi work-life balancu, díky kterému máme všechny oblasti našeho života v rovnováze.

Dalším způsobem, jak rozvíjet naše intuitivní centra, jsou pravidelné chvilky o samotě. Najděte si ve svém rozvrhu pravidelně alespoň chvilku, kdy vás nebude nikdo rušit. Jsou to momenty, kdy se ztišíte, omezíte vnější vstupy a jen pozorujete, co se děje uvnitř. Díky tomu lépe uslyšíte či uvidíte, jaké informace k vám přicházejí.

Můžete také pravidelně meditovat v hladině theta, posílat si bezpodmínečnou lásku nebo léčení, čistit si čakry, komunikovat se Stvořitelem a požádat, aby vám s rozvojem intuitivních center pomohl – tím pro vás nejvyšším a nejlepším možným způsobem, na který jste zrovna připraveni. Všímejte si také svých myšlenek a pocitů v každodenním životě – o jaké se jedná, kde na těle je cítíte, co vám říkají a odkud pramení. Jsou to cenné ukazatele na vaší životní cestě.

Intuitivní centra má každý člověk. Každé centrum se rozvíjí jiným způsobem a tempem. Jejich rozvoj nám může život obohatit a usnadnit. Čím více budete v tělesné i duševní pohodě a čím více budete praktikovat momenty v tichosti a v hladině theta, tím lépe a rychleji budete vaše intuitivní centra rozvíjet – každé svým tempem a s ohledem na to, jak moc jste na příjem daných situací připravení.

Zdroj: učení Vianny Stibal; kniha Vianny Stibal: Theta léčení, vlastní zkušenosti