Intuice je přirozená schopnost každého člověka. Je to součástí našeho lidského potenciálu, stejně jako uvědomování si sebe sama, logické a analytické myšlení, vizualizace nebo kreativita… Jde o schopnost navnímat věci a jevy bez použití pěti standardních smyslů. Proto je často nazývaná ŠESTÝ SMYSL.
Součastný člověk však pod vlivem tlaku dnešní společnosti na tuto svoji přirozenost zapomněl. Přestal naslouchat svému vnitřnímu vedení a za relevantní považuje jen ty informace, které dokáže získat pěti smysly a zpracovat logickým procesom. Tím se velmi ochuzujeme a náš život je i z tohoto důvodu plný problémů v různých oblastích.
Je nesmírně důležité pro každého člověka bez ohledu na věk začít vnímat svého vnitřního rádce, který nám jako jediný může dát relevantní informace o nás samotných. I když máme pocit, že jsme intuici málo využívali anebo si jí neuvědomovali, je stále s námi a stačí jí začít jen naslouchat.

www.skolaintuice.cz