Odpuštění je nejvyšší forma naší ochrany. Jsou lidé, kteří žijí v iluzi, že je tomu naopak. Tím, že nechtějí odpustit, si mohou držet odstup od člověka, na kterého se zlobí. V těchto případech nám neodpuštění slouží cítit se bezpečně. Někdy k tomu, abychom mohli odpustit a posunout se dál, potřebujeme pochopit, co nás daná zkušenost má naučit. Tím, že odpustím, neznamená, že musím toho, kdo mi ublížil, pustit blízko k sobě. Mohu odpustit a dál být v bezpečné vzdálenosti. Ale najednou je to jiné, jsem bez pocitu odporu nebo nenávisti. Pokud si udržujeme odpor, nenávist, nejvíce tím škodíme sami sobě.
Věřím tomu, že veškeré zkušenosti, které zažíváme, mají určitý smysl. Můžeme se přes ně učit, naplňovat zákon příčiny a následku. Ne vždy vnímáme to, co prožíváme, jako radostné. Čím více jsme vědomí, tím více si volíme, zda se budeme vyvíjet přes lásku a radost, nebo přes bolest a utrpení. Způsob, jakým vnímáme, můžeme změnit, je to jen na nás. Přes energii bezpodmínečné lásky jsme schopni vymanit se ze zákonu příčiny a následku, tato energie je nad všemi vesmírnými zákony.
Odpouštím.💗💗💗