Ctnosti jsou myšlenkové formy, které se pohybují rychleji než světlo. Mohou ohnout čas a prostor. Ten, kdo zvládá ctnost, zvládá také vysoce vibrační myšlenkovou formu. Pokud mají vaše myšlenky dostatečně vysoké vibrace, můžete se propojit a pracovat s vesmírnými zákony. Většinu ctností se učíme praktikováním. V rámci tohoto učení se nám do cesty staví neřesti nebo negativní myšlenkové formy, které máme překonat, abychom zvládli ctnost, kterou se učíme.

Základními ctnostmi pro léčitele jsou laskavost, soucit, odvaha a moudrost. Mezi další ctnosti patří služba, tolerance, statečnost, odpuštění, zázrak, čistý záměr, vděčnost, štědrost a mnoho dalších.