Když pochopím, že to, co vidím, odráží to, co si myslím, že jsem, uvědomím si, že mou největší potřebou je vize. Svět, který vidím, svědčí o tom, že jsem si o sobě vytvořil představu plnou strachu. Jestliže si chci vzpomenout na to, kdo jsem, je nezbytné, abych se této představy vzdal. Je jisté, že jakmile bude nahrazena pravdou, bude mi dána vize. S touto vizi pohlédnu na svět a na sebe s dobrotou a láskou.