Letošní rok se velmi liší od kteréhokoli předchozího období. Pro spoustu z nás je výzvou, ale zároveň i požehnáním. Vše staré, skryté v nás vychází na povrch a již dále nemůžeme dělat, že to není.

Energie Země se mění a my s ní, ať se nám to líbí nebo ne. Spousta lidí se probouzí, někdo s lehkostí, u jiných to trošku drhne. Co to znamená probudit se? Pro mě je to propojit se se svým srdcem, se svou podstatou, již neskrývat kým jsem. Vnímat pravdu o sobě, přijmout se taková, jaká jsem se svými světlými i stinnými stránkami. Prostě se milovat a přijímat se. Vždy je možné jít hlouběji a dále. Pokud se opravdu miluji, nesobeckou láskou, nezrazuji sama sebe a nedovolím nikomu, aby mi ubližoval.

Vnímám lásku, která proudí ze Zdroje a prochází každým z nás a dále se šíří k ostatním lidem. Čím více, budeme propojeni touto energií, bude všem lépe.

Co nás může blokovat od propojení se s naším srdcem, jsou traumata, která jsme my případně naši předci prožili. Srdce máme ukryté, jako zářící diamant pod vrstvami. Mnoho lidí si také uzavřelo nebo omezilo prožívání emocí, které pro ně byly v některých obdobích života příliš. Jsou propojeni více na svou mysl než na své srdce a na základě toho činí svá rozhodnutí.

Vše, co jsme si prožili, nebo to co si neseme s našich genech a prožili si to naši předci, má svůj důvod. Pokud si uvědomíme, co jsme se přes naše zkušenosti měli naučit a již to ve svém životě máme a umíme, můžeme se posunout dále a nechat traumatickou zkušenost za sebou, posíleni.

Pokud přijmeme lásku jako nejsilnější energii vůbec, tak není možné, aby nám ublížila. A my můžeme  milovat sebe, své blízké, ostatní lidi. Přišli jsme se učit ze zkušeností a láska je tím vrcholem.