Čím více milujeme sami sebe, tím více jsme schopni milovat ostatní.

Pokud odpustíme sobě, tím hlubšího odpuštění jsme schopni vůči ostatním.

Čím více vidíme pravdu o sobě, tím více vidíme pravdu o ostatních.

Čím více respektujeme svou svobodnou vůli, tím více respektujeme svobodnou vůli druhých.

Pokud vidíme svoje srdce, vidíme do srdcí ostatních lidí a také jejich programy a přesvědčení, které mohou bránit lásku prožívat.

Některé programy nebo prožitá traumata mohou být tak silné, že si lásku v srdci uzamkneme a přesvědčíme sami sebe, že je to tak správně. Zde si můžeme položit otázku, jak zhodnotíme vlastní život, až ten okamžik nastane?

Vše nás vždy nakonec navrací k nám samým a k tomu co máme v sobě.

S láskou