KDY: 26.1. – 30.1. 2021
Tento intenzivní kurz trvá 5 dní
9.00 hod – 16.00 hod

*čas ukončení je orientační
Přesný rozpis obdržíte spolu s instrukcemi e-mailem před začátkem kurzu.
Cena kurzu: 17 600,- Kč
Číslo účtu: 88054096/2010

V případě potřeby je možné kurzovné uhradit ve formě splátek.

Lektorky: Libuše Hanzalová, Martina Smíšková

Kurz Světové vztahy je mocný nástroj k odstranění vnitřního konfliktu v nás a vnějšího konfliktu kolem nás.

Co se naučíte:

Kurz Vztahy k světu pomáhá odkrýt hluboce uložené programy z minulých životů, programy zděděné po předcích i programy týkající se nejrůznějších kultur, jež se skrývají v našem podvědomí.

Kurz se zaměřuje na přesvědčení, která spouští naše současné i minulé problémy s rasami, náboženstvími i jednotlivými typy lidí. Odstraněním nevýživných přesvědčení se nenávist a nesnášenlivost, přítomna po staletí, uvolní z každé buňky našeho těla. To umožňuje absolventům kurzu mít opravdu rádi lidi různých ras a kultur, přijímat je a zahrnovat je bezpodmínečnou láskou.

Co získáte:
-Manuál v českém jazyce, který byl vytvořen Viannou Stibal – zakladatelkou THETAHEALING
-občerstvení
-certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), který Vás opravňuje pracovat s metodou THETAHEALING ® – být praktikem THETAHEALING® Basic Praktik

Co si vzít sebou:
Pohodlné oblečení, boty na přezutí, psací potřeby, poznámkový blok

Předpoklady účasti:
Basic – DNA1, Advance – DNA2, Dig Deeper, Vy a Stvořitel

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.